Projekt zakłada rewitalizację Pałacu Potockich, zlokalizowanego przy ul. Staszica w Lublinie oraz stworzenie w północnej części działki nowego budynku wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym w miejscu obecnie istniejących zabudowań gospodarczych. Koncepcja zakłada odtworzenie historycznej formy dachu mansardowego pałacu, przywrócenie w maksymalnym stopniu pierwotnego układu pomieszczeń poprzez oczyszczenie wnętrza pałacu z wtórnych ścian działowych, wyeksponowanie jego atutów, jakimi są sklepienia kolebkowe we wnętrzu, odkrycie polichromii na elewacji zachodniej i odrestaurowanie detali architektonicznych.  W północnej części nieruchomości ma powstać nowy budynek również na planie litery U. Poprzez swoją spokojną, ale także nowoczesną formę ma on harmonijnie korespondować z dawnym Pałacem Potockich i podkreślać jego walory zabytkowe, nie dominując nad nim gabarytami oraz zastosowanymi materiałami na elewacji.wizualizacja-nocna-palacuwizualizacja-palacu-1-ze-swietlikamiwizualizacja-palacu-2wizualizacja-palacu-4wizualizacja-nowego-budynku2wizualizacja-nowego-budynku-1wizualizacja-nowego-budynku3